Лого
Начало

За нас

 Църквата на Адвентистите от седмия ден Реформаторско движение е християнска общност, разпространена в целия свят, която има произхода си в движението за духовно пробуждане в началото на миналото столетие. В действителност нейното религиозно верую съществува през цялата история на човечеството.
       Тя основава учението си върху Библията. Името “адвентисти” напомня за това, че очаква идването на Спасителя. Исус Христос е дошъл преди
 2000 години като спасител и изкупител на човеците от робството на греха. Дал е живота Си на кръста като изкупителна жертва и след възкресението Си   остави на последователите Си поръчката да проповядват по целия свят евангелието, добрата вест за спасение (евангелие = добра вест) чрез Исус Христос. Той е обещал, че ще дойде отново, за да сложи край на греха с неговите ужасни последици – неизброими страдания и смърт, да очисти земята от беззаконието и да възстанови първоначалната хармония и правда, дарявайки с вечен живот приелите Го като свой Спасител.
       Тази религиозна общност почита и спазва всичките десет заповеди на Божия морален закон. Поради това спазва Господния ден за почивка и служене на Бога – събота. Не участва в бунтове, война, кръвопролития и насилия. Стреми се да живее според Христовото учение и нравствени принципи на човеколюбие. Придържа се към един здравословен начин на живот и към първоначалния план на Твореца, поради
 което практикува вегетарианство и се стреми към нравствено усъвършенстване.
       В различни части на света общността поддържа училища, здравни центрове, вегетариански гостилници, клиники, печатници и други подобни институции.
      Днес белезите, които Исус предсказа (Матей 24), в голямата си част са се изпълнили, което ще рече, че това велико събитие – видимото идване на Христос в сила и слава – скоро ще стане и затова трябва да се приготвим. Поради това ние вярваме, че не трябва да мислим само за собственото си спасение и блаженство, но да следваме поръката на Исус – да отидем по целия свят и да проповядваме евангелието на всяка твар. Считаме за наша привилегия и висша задача да разкажем на всички хора за тази радостна вест, за да участват и те в спасението и в радостта на Христос.